Over Metaclass

20 Jaar ervaring

MetaClass was al bezig met object-oriëntatie toen het nog een benadering binnen de Kunstmatige Intelligentie was. Als bedrijf met personeel, als maatschap, gedetacheerd in diverse organisaties en tegenwoordig als zelfstandig ontwikkelaar (ZZP). Dankzij die ervaring beheers ik het hele proces, van de eerste oriënterende gesprekken met klanten en/of gebruikers tot en met het testen en de inproductiename. Ik kan samenwerken met de verschillende disciplines die daarbij een rol spelen, maar ook zelfstandig mijn weg vinden naar tevredenheid van mijn klanten.

Best practices

De laatste jaren is het landschap voor software ontwikkelaars sterk veranderd. Was het vroeger pionieren, nu zijn er best practices. Vroeger was een eigen codebibliotheek veel waard, nu zijn er legio frameworks en componenten gratis beschikbaar. MetaClass gaat met de tijd mee en volgt op standaard werkwijzen en gebruikt steeds meer 'industrie standaard' frameworks en componenten. Dit geeft de beste kansen dat uw investeringen in software langdurig onderhoudbaar zijn en dat daar ook ontwikkelaars voor zijn te vinden als de arbeidsmarkt weer krapper wordt.

Lean and mean

De laatste jaren streef ik steeds meer naar simpele oplossingen. In de eerste plaats voor mijn klanten, die inmiddels hebben geleerd dat systemen die alle mogelijke uitzonderingen ondersteunen niet alleen een ontwikkel- en onderhoudsnachtmerrie opleveren, maar ook in de organisatie de bureaucratie bevorderen in situaties waarin beter gewoon even klantgericht kan worden gedacht en gehandeld.

Maar dat geldt ook voor de techniek. Nu die volwassen is kan die eerder te veel dan te weinig. Daardoor lekt er behoorlijk wat tijd weg in de verwerving van kennis die eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Hedendaagse ontwikkelaars kennen hun ontwerppatronen en komen vaak met allerlei mooie, toekomstvaste ontwerpen die echter wel ingewikkeld zijn. Door mijn jarenlange ervaring kan ik beter inschatten wat in de specifieke situatie wel- en niet nodig is en welke uitbreidingsmogelijkheden later nog kunnen worden toegevoegd. Dat geeft simpelere oplossingen en een stuk minder code om te onderhouden. Kortom: agile methodes, applicaties en techologie.

Missing links

Hoewel de beschikbare frameworks en componenten meestal meer kunnen dan nodig, ziten er vaak nog wel leemtes in waar je als applicatie-ontwikkelaar dan toch weer de nodige code moet schrijven die eigenlijk niet specifiek is voor de betreffende applicatie. Door mijn ervaring kan ik die leemtes in frameworks, bibliotheken en documentatie vinden en oplossen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in:

  • Bundle voor beveiliging  van de inlogfunctie tegen aanvallen,
  • CrudHelper maakt de standaardfuncties van controllers een stuk simpeler,
  • SearchHelper maakt zoeken op eigenschappen van gerelateerde gegevens eenvoudig (in ontwikkeling),
  • UserBundle die beter is beveiligd dan gebruikelijk,
  • Generieke templates besparen veel tijd in situaties waar een standaardlayout kan worden toegepast.

De eerste component is open source, de andere worden wel als broncode meegeleverd maar zijn niet gratis te downloaden. Alle componenten zijn geschikt voor alle door SensioLabs ondersteunde long term support versies van Symfony (zonder depricated calls op 2.8, nog testen op 3.0) en PHP (ook 7).

Innovatie en samenwerking

MetaClass is niet alleen een expert zijn die meedenkt en lastige problemen oplost maar ook een pionier die nieuwe technieken praktisch inzetbaar maakt. Dit in samenwerking met opdrachtgevers en zelfstandige software ontwikkelaars die hun code delen binnen een ecosysteem van open source componenten en toepassingen 'in the cloud', op het web en op mobiele devices, nu nog via http (web services) maar straks ook via asynchrone berichten.