Informatiemodel Ouderenzorg

Voor IFF kennistechnologie heeft MetaClass de formulieren voor registratie en indicatiestelling geanalyseerd die werden gebruikt voor  een informatienetwerk in de ouderenzorg. Het doel was de structuur en onderlinge samenhangen in de informatie expliciet te maken, omissies en tegenstrijdigheden aan het licht te brengen en een basis te leggen voor een meer proactieve  beschrijving van het zorgproces op basis van de zorgbehoefte. Het model bestond uit een aantal Coad-Yourdon klassediagrammen, thesaurusdiagrammen en een daaraan gerelateerde database met tekstuele beschrijvingen van de informatie. Daarnaast werden er documenten opgeleverd die meer thematisch de mogelijkheden en knelpunten belichtten die tijdens de analyse naar voren waren gekomen.