Dienstroosterplanning Thuiszorg

Voor IFF Kennistechnologie heeft MetaClass een ontwerp gemaakt van een object-georiënteerd rekenmodel voor een planningsondersteunend systeem voor de thuiszorg. Het betrof primair software voor het maken van dienstroosters, maar daarbij moest ook rekening gehouden worden met logistieke aspecten zoals aanrijtijden en de beschikbaarheid van hulpmiddelen.

Het ontwerp werd gemaakt in het CASE-tool 'System Architect' met behulp van Coad-Yourdon diagrammen, thesaurus-diagrammen en tekstuele beschrijvingen. Daarnaast werden er meer documenten geleverd met een samenhangende beschrijving per thema, met details van de diagrammen als toelichting. Het ontwerp omvatte onder meer een generiek model voor tijdgebaseerd redeneren en een model voor het terugkoppelen van de werkelijk behaalde resultaten naar de planning.

Na voltooiing van het model heeft MetaClass een ontwikkelaar  begeleid bij zijn werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van het systeem in de hybride expert system shell 'Aion DS'.