Kennissysteem verwarming hoge ruimten

Voor een gerenommeerde onderzoeksorganisatie heeft MetaClass een analyse gedaan van de beschreven kennis ten behoeve van de ontwikkeling van een kennissysteem voor de schatting van energiegebruik en comfort bij verwarming van hoge ruimten. Bij de analyse bleek dat er nog te veel detailkennis  ontbrak, zodat het kennissysteem niet op korte termijn gebouwd kon worden.