Snelle prototyping

Software ontwikkelen is het vertalen van de wensen van de klant naar abstracte specificaties die de computer kan uitvoeren. Dat is moeilijk omdat menselijke communicatie fundamenteel anders is dan de computertechniek. Mensen communiceren niet alleen veel minder exact, ze laten ook veel weg. Software ontwikkelaars hebben geleerd om door te vragen naar de details en dan door analyse tot een coherent beeld te komen van wat de klant wil.

Helaas is deze werkwijze, zoals alle mensenwerk, onderhevig aan vergissingen, communicatiestoornissen en meningsverschillen. Het is dan ook essentieel dat de (toekomstige) gebruikers de gemaakte vertaling controleren. Dit lukt echter maar ten dele, want zij hebben natuurlijk zelden de technische kennis en ervaring die nodig is om de abstracte specificaties te interpreteren.

Tegenwoordig komen de meeste ontwikkelaars daarom voor ze gaan ontwikkelen met schermvoorbeelden (mockups). Dit is natuulijk al veel begrijpelijker dan abstracte specificaties, maar meestal blijft het bij statische plaatjes. MetaClass is dankzij haar geavanceerde softwaregenerator in staat om al in een vroeg stadium een werkend voorbeeld te genereren. Dat kunnen de gebruikers dan via internet op hun gemak uitproberen. Zo krijgen zij toch een gedetailleerd beeld van hoe de software zou kunnen werken, en wat voor gegevens er in voorkomen.

Dit levert commentaren en ideeen op waarmee de specificaties kunnen worden getoetst en bijgesteld. Ook als de software uiteindelijk op een heel ander platform wordt ontwikkeld scheelt dit veel missers en verloren tijd. Dat vergroot de kans van slagen van software ontwikkelprojecten aanzienlijk.

Wilt u met eigen ogen zien wat u aan snelle prototyping kunt hebben? MetaClass verzorgt graag een demonstratie aan de hand van een voorbeeld dat u zelf aandraagt. Neem contact met ons op voor meer informatie.