Beheer en integratie van Historische data (HDM)

In de meeste applicaties zijn twee soorten gegevens te vinden:

  • Transactiegegevens. Deze beschrijven gebeurtenissen die op een bepaald moment plaatsvinden, bijvoorbeeld orders, leveringen, betalingen. 
  • Situatiegegevens. Deze beschrijven situaties die een tijd lang bestaan.

Van transactiegegevens wordt meestal wel een historie bijgehouden. Bij situatiegegevens wordt meestal alleen het heden beschreven. Verouderde situatiegegevens worden overschreven of verwijderd. De applicaties worden hier uiteraard een stuk eenvoudiger van, maar de oude gegevens gaan wel verloren *.

Historische situatiegegevens kunnen ook het verleden beschrijven. Ze worden niet overschreven of verwijderd als de beschreven situatie verandert. Daarmee kan men later nog beslissingen verantwoorden als de situatie al is veranderd. Bovendien kunnen er trends, oorzaken en effecten mee worden opgespoord.

De laatste decennia zijn er technieken ontwikkeld waarmee database applicaties veel sneller en flexibeler kunnen worden ontwikkeld. Dit resulteert in een betere kwaliteit tegen lagere kosten. Dat heeft de maatwerk databaseapplicaties binnen het bereik gebracht van het kleinere bedrijven en onderzoeksprojecten. Deze  ontwikkeltechnieken zijn echter niet geschikt voor historische situatiegegevens. Zo lang het om los staande gegevens gaat is dat nog geen probleem, maar als men meerdere historische gegevens aan elkaar gaat relateren schieten de gebruikelijke ontwikkeltechnieken te kort. Men kan dan wel terugvallen op handmatige ontwikkeling, maar dat geeft natuurlijk niet de kwaliteit en kosten waar we tegenwoordig aan gewend zijn.

Om deze beperkingen op te heffen heeft MetaClass haar ontwikkeltechniek phpPeanuts aangepast en uitgebreid voor historische data. Dit maakt het mogelijk om de functionaliteit rond historische situatiegegevens op dezelfde moderne manier te ontwikkelen als rond gewone gegevens. De ontwikkeltechniek biedt:
. relaties tussen historische gegevens die rekening houden met de geldigheid
. rekenen met historische getallen waarvan de geldigheid niet synchroon hoeft te lopen. Dit resulteert in meerdere antwoorden met ieder hun eigen geldigheid.
. zoeken en sorteren over relaties heen binnen de geldigheid van de gezochte c.q. gesorteerde gegevens #
. tijdreisfunctie waarmee een dag of een periode kan worden uitgelicht #

En speciaal voor longitudinaal en historisch onderzoek:
. mutaties van historische gegevens met bewaking van de historische consistentie. Hiermee kunnen historische gegevens achteraf en in willekeurige volgorde worden ingevoerd, kunnen fouten worden gecorrigeerd en kan voortschrijdende kennis in de gegevens worden verwerkt.

MetaClass heeft bodendien de nodige ervaring opgedaan met de ontwikkeling van een applicatie voor het beheer van historische gegevens in real life. Heeft u vragen heeft waar historische gegevens voor nodig zijn? Of heeft u een database voor longitudinaal of historisch onderzoek nodig? Neem dan contact op met MetaClass voor een orienterend gesprek.

 

* Er zijn wel z.g. 'gegevenspakhuis'-technieken beschikbaar waarmee historische gegevens kunnen worden geaccumuleerd uit normale applicaties en databases. Deze gegevens kunnen dan afzonderlijk van de oorsponkelijke applicatie(s) worden ontsloten middels 'BI' technieken. Dit biedt goede mogelijkheden voor management informatie en corporate governance, maar vergt wel een flinke basis-investering en is minder geschikt voor uitvoerende werkzaamheden en historisch onderzoek. De 'BI' technieken zijn overigens ook te gebruiken voor de historische data uit door MetaClass ontwikkelde applicaties.

# in ontwikkeling