Web software met supplier funding

Web based applicaties en web services

Moet je app connected zijn met een eigen webservice op het internet? Of heb je een web based applicatie of website nodig? MetaClass ontwikkelt degelijke applicaties en web services in PHP op basis van algemeen geaccepteerde ontwerppatronen en helpt om die te verwerken in je website of te verbinden met je app.
MetaClass analyseert een eventuele front-end of user interface ontwerp en beschikbare user stories en leidt daaruit een datamodel en functiebeschrijving af.

Naar keuze wordt bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van een gangbaar open source framework als Symfony 2 of Zend Framework 2 zodat je de code later gemakkelijk kunt (laten) aanpassen. Of van MetaClass' eigen open source framework phpPeanuts, voor snelle prototyping, lage kosten en een hoge flexibiliteit.
Om een goede kwaliteit te kunnen garanderen wordt de applicatie voorzien van unit tests en/of desgewenst voor gebruikers leesbare tests.

In de koppeling met de app of integratie met de website werkt MetaClass dankzij een brede kennis van zowel programmertalen als user interfacing nauw samen met de front end/app ontwikkelaars, of implementeert zelf een web front end op basis van een bestaand grafisch ontwerp.

Supplier funding

Door de kredietcrisis is het de laaste jaren bijzonder moeilijk geworden om financiering te krijgen voor vernieuwende projecten. Hiervoor zijn creatieve oplossingen bedacht, bijvoobeeld crowd funding. Supllier funding is ook zo'n oplossing: financiering door je leverancier. Deze verstrekt een lening waarmee je de door hem geleverde producten en diensten betaalt. Vervolgens betaal je lening en rente in afgesproken termijnen terug. Is het een risicodragende lening dan zullen de termijnen afhangen van de omzet die je weet te realiseren.

MetaClass biedt start-ups die een interessant plan hebben supplier funding. Het hoeft geen compleet business plan te zijn want MetaClass gelooft niet in financiële projecties op basis van boterzachte aannames. Die aannames zelf moeten echter wel expliciet worden gemaakt en je moet een plausibel beeld geven van hoe je die aannames gaat toetsen. Dit is gebaseerd op "The Lean Startup" van Eric Ries.

MetaClass heeft zelf ervaring als ondernemer en brengt die ook in als partner in een regelmatig terugkerend voortgangsoverleg waarin we samen proberen om van je product een succes te maken.

Over MetaClass

MetaClass ontwikkelt al jaren web based applicaties volgens architectuur en ontwerppatronen die inmiddels als best practices gelden. Daarbij heeft MetaClass zich gespecialiseerd in korte doorlooptijden en een hoge flexibiliteit. Daardoor kan MetaClass haar producten aanpassen aan de veranderende eisen en wensen van snel lerende organisaties.

MetaClass heeft ervaring met eindgebruiker-gerichte productontwikkeling en marketing, maar heeft daar uit geconcludeerd dat het zich beter op techniek en samenwerking kan concentreren en productontwikkeling en marketing beter aan anderen kan overlaten. Daarom is MetaClass een betrouwbare partner waar je je ideeën mee kunt delen om tot een optimale samenwerking te komen.

Wilt je meer weten, of wil je gewoon eens praten om te kijken of het iets voor je is? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.