Solvers voor afsprakenplanning en inkoop

Voor een arbodienst herbouwde MetaClass een deel van een applicatie waarmee afspraken worden gepland in de agenda's van tientallen deskundigen. Het betrof twee solvers, de meest complexe delen van de applicatie. De eerste bereidt de inkoop van diensten voor bij diverse leveranciers op verschillende lokaties, zodanig dat de afnemers niet te ver hoeven te reizen. De tweede ze plant binnen een minuut een duizendtal afspraken op grond van een aantal optimalisatiecriteria. Technisch is dit vrij complex, maar nog moeilijker dan de techniek bleek het om de criteria die de applicatie moet hanteren helder te krijgen. De prototyping werkwijze van MetaClass bood hier uitkomst: al werkende met het systeem kwamen er allerlei ideëen voor verbeteringen naar voren die MetaClass dan weer concretiseerde in termen van de werking van de applicatie en (na verdere afstemming) implementeerde. Inmiddels heeft dit geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing op de inzet van de deskundigen en verhoging van de productiviteit van de inkopers en planners.