ADmire PARTicle

Voor Analoog Data te Assen ontwikkelde MetaClass met behulp van het framework Construct de Product Data Management applicatie PARTicle. Bijzonder van de applicatie was het uitgebreide gebruik en beheer van meta data. Het gebruik van meta data was noodzakelijk omdat het om technische producten ging waarvan een veelheid aan eigenschappen geregistreerd moesten worden. Zou de applicatie op de traditionele manier met een database hebben gewerkt dan had de database duizenden tabellen nodig gehad, iets dat voor de meeste toenmalige databases onhaalbaar was. Het gebruik van metadata maakte het mogelijk om deze grote variëteit aan gegevens in enkele tabellen onder te brengen. Voor een goede performance bij zowel zoeken als bladeren was een zekere redundantie in de database noodzakelijk. Een object-georiënteerd domeinmodel hield deze tabellen onderling consistent.

De applicatie bood een flexibele grafische gebruikersinterface met een verkenner-achtige representatie van een hiërarchisch categoriesysteem. Daarnaast was er een systeem voor registratie van machine-onderdelen met een grafische weergave van de onderdelen, dat gekoppeld was aan een inkoopmodule (procurement).  Via rapportages in HTML konden inkoop- en magazijnlijsten worden afgedrukt, als document woorden opgeslagen en per email worden verzonden.