Netwerken GIS en -applicatie

Voor een gerenommeerde netwerkbeheerder heeft MetaClass onderhoud gedaan aan een geografische informatiesysteem (GIS) waarin netwerken worden geregistreerd, waarmee diverse diensten worden verleend en op basis waarvan de waarde van de netwerken wordt bepaald. Het systeem is complexer dan normale GIS systemen omdat over de netwerken heen kan worden gezocht en gerapporteerd.

Het meest complexe project was een dataconversie. Hierbij werden voorheen handmatig bijgehouden vectorgrafische gegevens (diagrammen) verrijkt tot geografische netwerkinformatie en gekoppeld aan alphanumerieke gegevens uit enkele databases, waaruit tevens nieuwe diagrammen werden gegenereerd. De vectorgrafische gegevens vertoonden een grote mate van variatie, wat de interpretatie zeer complex maakte. Vanwege de grote hoeveelheid gegevens was het nodig om met fouttolerante code te werken en achteraf de uitkomsten met statistische technieken te analyseren. Vanwege de noodzaak om de runs 's nachts en in de weekeinden uit te voeren moest er regelmatig onder hoge tijdsdruk worden gewerkt.

Daarnaast heeft MetaClass onderhoud en ontwikkeling gedaan aan een applicatie voor de registratie en het beheer van telecommunucatienetwerken. Hier in kunnen verbindingen worden getraceerd over individuele aderparen, lassen en rangeringen en in complexe rapportages worden weergegeven. De applicatie bevat tevens manipuleerbare aansluitdiagrammen. Voor deze applicatie heeft MetaClass onder meer een optimalisatie ontwikkeld die het beheer van de netwerkgegevens en een aantal rapportages tientallen malen sneller maakt.