Methoden en technieken

De methoden en technieken van software ontwikkeling (software engineering) hebben niet stil gestaan. Dit draait in de eerste plaats om het slim opslitsen van code. Hiermee worden dubbelingen voorkomen want dubbele code betekent dubbel werk en dubbel zo veel bugs. Het maakt software ook flexibeler en beter uitbreidbaar doordat sneeuwbal-effecten worden voorkomen en beperkt. Maar het leidt wel tot een complex van afhankelijkheden en die worden dan weer middels slim samenvoegen van code beheersbaar gemaakt.

Verder worden het testen en het installeren steeds meer geautomatiseerd. Dit kost wel een extra investering maar die verdient zich al snel terug door een hogere betrouwbaarheid en beheersbaarheid van sneeuwbaleffecten.

Tenslotte zijn op basis van het bovenstaande frameworks  ontwikkeld die een basis leggen waarop je als ontwikkelaar kunt bouwen en componenten die specifieke taken kunnen vervullen.

MetaClass past al deze methoden en technieken al vele jaren toe, heeft destijds aan deze ontwikkeling bijgedragen met een eigen framework, maar gebruikt tegenwoordig bij voorkeur het veel gebruikte open source  frameworks Symfony en React.js. Zie de portfolio voor concrete toepassingen.

Maar de ontwikkelingen gaan nog steeds door. Tegenwoordig worden applicaties opgesplitst in een deel op de server dat rechtstreeks te benaderen is via het internet (api) en een aparte user interface op de pc, tablet of phone die daar gebruik van maakt. Lees meer over flexibele api's en applicaties