Constuct

Naar aanleiding van een kennismaking via IFF Kennistechnologie met CASE-tools, een hybride expert system shell en ervaring met object-geori?nteerd ontwerpen heeft MetaClass een tool ontwikkeld voor gelijktijdige prototyping van applicatie en object-geori?nteerd ontwerp in Visual Smalltalk. Gedeeltelijk werd de applicatie gegenereerd uit de ontwerp-informatie (MDA), gedeeltelijk werd de applicatiefunctionaliteit direct op de ontwerp-informatie gebaseerd (MDD). De omgeving hield bij wijzigingen het ontwerp intern consistent en controleerde ook de in de applicatie aanwezige data en berekende waarden op consistentie met het ontwerp, waarbij wijzigingen die tot inconsistenties zouden leiden niet mogelijk waren.

Later is Construct ge?ntegreerd met het relational database mapping tool 'ODBTalk', waardoor de mappings konden worden afgeleid van het object-geori?nteerd ontwerp. Construct is in de praktijk gebruikt voor de ontwikkeling van Product Data Management systeem PARTicle. Daarbij is een sterk model-gedreven user interfacing techniek ontwikkeld die een grote productiviteit oplevert en toch flexibel is, zonder het nadeel van onderhoud op gegenereerde code. Ten opzichte van de in Smalltalk gebruikelijke productiviteit van 1/4 functiepunt per uur werd een verdrievoudiging gemeten, resulterend in 3/4 functiepunt per uur. 

Veel van de voor Contstruct ontwikkelde concepten zijn in de latere frameworks in afgeslankte vorm hergebruikt.