Over Metaclass

MetaClass is een innovatieve software ontwikkelaar. Al meer dan 20 jaar timmeren wij aan de weg om de kwaliteit van software te verbeteren. Eerst met gui's die de software gebruikersvriendelijker maakten. En met object-oriëntatie, waardoor de software flexibeler en beter onderhoudbaar werd.

Daardoor werd het mogelijk om sneller in te spelen op de veranderende wensen de klant. En daarmee het leerproces dat optreedt bij de ontwikkeling en gebruik van de software beter te faciliteren. Zo krijg je software waar je als klant meer aan hebt.

MetaClass ging hier nog een stap verder in. Wij investeerden in componenten die zich tot op zekere hoogte automatisch aanpassen aan de verwerkte gegevens. Dit geeft een hogere productiviteit en nog meer flexibiliteit.

De laatste jaren heeft MetaClass de overstap gemaakt naar Api's en javascript webapps. Dit geeft een heldere architectuur, de mogelijkheid om verschillende applicaties te koppelen en een betere gebruikerservaring. En door een nieuwe generatie tools en componenten kan MetaClass nu zonder personeel en met beperkte investeringen weer dezelfde flexibiliteit en productiviteit bieden. Lees meer over flexibele api's en applicaties.

Daarnaast verleent MetaClass diensten aan andere software ontwikkelaars. Die kunnen daardoor flexibel gebruik maken van de specifieke kennis die MetaClass onderscheidt en de jarenlange ervaring die in combinatie met nieuwe technieken steeds weer van grote waarde bleek te zijn.