Fit Shelf uitbreiding voor phpFit

Fit is het geniale framework van Ward Cunningham waarmee tests die leesbaar zijn voor eindgerbuikers door de computer kunnen worden uitgevoerd.

Fit Shelf is een herimplementatie in PHP van de functionaliteit van Fit Library zoals beschreven in het boek "Fit for developing Software" van Rick Mugridge en Ward Cunningham, met name hoofdstukken 10 en 28.

Fit Shelf is geen port van Fit Library. De reden voor herimplentatie was dat het vertalen van de 1175 KB java files van Fit Library een enorme klus zou zijn geweest. Met slechts 63.5 KB in PHP source files is Shelf veel simpeler. Zoals de naam al aangeeft heeft het niet de pretentie om een complete bibliotheek te zijn, maar slechts een klein plankje. Maar wel makkelijker te doorgronden, gebruiken en porten. En natuurlijk: voor PHP!

Fit Shelf wijkt op een aantal punten af van de genoemde beschrijving van Fit Library:

  1. Ondersteuing van specifieke eigenschappen van PHP, zoals mixed data typing, meta programming (nog niet gedefinieerde properties en de magic methods __get, __set en __call),
  2. Ondersteuning van meerder object meta-modellen.

Op dit moment is MetaClass het framework aan het aanpassen aan de moderne best practices volgens PHP: The Right Way: Current Stable PHP, E_STRICT, Meta Programming, PSR-0, Namespaces, Composer, Git(hub), PHPUnit worden inmiddels ondersteund/gebruikt. In de planning staan PHP CI, PSR-2, Spl, Doctrine, Symfony 2, Zend Framework 2.

Voor technische details en download zie github.com/metaclass-nl/fit-shelf (engelstalig).

MetaClass biedt ook aan om leesbare tests voor u te ontwikkelen of uw ontwikkelaars daarbij te ondersteunen. Neem Contact op voor meer informatie.