Fixed price software ontwikkeling

De ontwikkeling van software is niet alleen technisch complex, maar het is vaak ook lastig om duidelijk te krijgen welke gegevens moeten worden verwerkt en hoe. Deels komt dit omdat gebruikers en software ontwikkelaars niet dezelfde taal (jargon) spreken, deels omdat er zo veel details nodig zijn dat het het gewoon geen doen is om die van tevoren allemaal goed met alle betrokkenen af te stemmen. Om dit probleem op te lossen zijn software ontwikkelaars steeds meer "agile" gaan werken. Dat komt er in feite op neer dat er niet meer met een sluitend plan wordt gewerkt en dat er altijd van het plan dat wel is gemaakt kan worden afgeweken.

Dit heeft als voordeel dat de ontwikkelde software tijdens de ontwikkeling steeds weer kan worden afgestemd op basis van nieuwe informatie en voortschrijdend inzicht. Maar zonder een sluitend plan wordt er vrijwel altijd op regiebasis gewerkt. Dan zijn de kosten vooraf dus niet duidelijk. En het gevaar bestaat dat er dat kosten van inefficiënties wel heel gemakkelijk bij de klant worden neergelegd.

Maar bij MetaClass kan het anders. Dankzij goede communicatie, jarenlange ervaring en moderne methoden en technieken kan MetaClass "agile" ontwikkelen tegen een vaste prijs. Hiertoe wordt op basis van enkele verkennende gesprekken eerst een grofmazig plan opgesteld. Op basis van dit plan wordt een offerte uitgebracht die meestal een basissysteem omvat en een aantal opties, ieder met een vaste prijs. Zo wordt vooraf op hoofdlijnen duidelijk wat u krijgt en wat de kosten zijn, en ook wat (nog) niet wordt ontwikkeld en waar u dus ook niet voor betaalt.

Accepteert u de offerte dan wordt eerst het basissysteem ontwikkeld. Dit kunt u vervolgens uitproberen. Heeft u nadere wensen die binnen het basissysteem vallen dan worden die verwerkt. Daarna worden in een aantal stappen de opties ontwikkeld. Bij elke volgend stap volgt een test en worden weer nadere wensen verwerkt.

Soms leidt de ervaring die u op doet tijdens het testen tot wensen die duidelijk buiten het grofmazige plan vallen. In dat geval kan MetaClass een aanvullende offerte uitbrengen, zodat u kunt afwegen of de baten tegen de kosten opwegen.

MetaClass doet dit al jaren met succes. Gewoon een kwestie van kwaliteit. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte