Flexibele software

De ontwikkeling van maatwerk software is een leerproces. Voor de ontwikkelaar omdat die moet leren over hoe de klant werkt en welke gegevens daar voor nodig zijn. Maar ook voor de klant, wiens werkwijze verandert door de nieuwe mogelijkheden die de software biedt.

Of zou kunnen bieden want in het begin staan die nog niet vast. Daarom is het bij software ontwikkeling de kunst om voortschrijdend inzicht te faciliteren. Daarvoor zijn methoden en technieken ontwikkeld. Zoals object-oriëntatie, extreme programming en geautomatiseerd testen.

MetaClass past al deze methoden en technieken al vele jaren toe en is hier zo goed in geworden dat zij op basis van een analyse op hoofdlijnen een vaste prijs kan aanbieden. Lees meer over fixed price software ontwikkeling.

Maar de ontwikkelingen gaan nog steeds door. Onder invloed van het internet wordt het steeds beter mogelijk om systemen aan elkaar te koppelen. Lees meer over flexibele api's en applicaties.

Of Neem contact op voor meer informatie.