Projectadministratie voor maatschap en VOF

Bij samenwerkingsverbanden zoals de maatschap zoals de maatschap en de Vennootschap Onder Firma (VOF) ontvangen de maten of firmanten geen loon, maar delen zij in de winst. Werkt men steeds op declaratiebasis (urenbasis) dan is de winst simpelweg te verdelen op basis van het aantal gewerkte uren van de betrokkenen. Dit is goed te administreren met standaard boekhoud- en projectadministatiesoftware. Maar als er in projecten gewerkt wordt, die wellicht deels fixed price worden gefactureerd, of als de afspraken rond die projecten steeds wisselen, is het lastig om alles op een rijtje te krijgen en door te rekenen. Standaard boekhoud- en projectadministratiesoftware is daarvoor niet geschikt.

De software is hier speciaal voor ontwikkeld. Het werkt als volgt: Bij de start van elk project worden afspraken gemaakt over de winstverdeling. Die afspraken worden in het projectensysteem ingevoerd. Dit kan voor elke projectmedewerker een intern uurtarief zijn, een vaste prijsafspraak of een combinatie daarvan. Vervolgens worden alle uren en kosten geregistreerd op de projecten. Omdat het systeem direkt vanuit de internetbrowser vanaf elke PC te bedienen is, kan iedereen dat gemakkelijk zelf doen. Zo nodig kan het zelfs via het internet.

Op het eind van het project rekent het syteem vanzelf de projectwinst uit. Daarbij worden algemene kosten toegerekend aan de projecten op basis van een standaard kostentoeslag. Tenslotte verdeelt het systeem de winst overeenkomstig de afspraken over de projectmedewerkers.

Dankzij de integratie met de boekhouding zijn de kosten, baten en projectresultaten snel door te boeken in de boekhouding. En natuurlijk komen ook de facturen zo uit de projectadministatie en worden ze gelijk in de boekhouding verwerkt (in ontwikkeling).

Uiteraard kunnen ook de gegevens van- en afspraken met de klanten in het systeem worden vastgelegd (CRM). Dankzij een koppeling aan ons tekstbeheersysteem zijn die met een enkele klik op te roepen. Verder biedt de applicatie zeer flexibele mogelijkheden om in de gegevens te zoeken en tijdgerelatieerde overzichten te maken. En natuurlijk kunt u de rest van de boekhouding er ook in doen. 

Wij gebruiken deze applicatie zelf al enige tijd, dus kunnen wij u goed helpen met de inrichting en het gebruik. De applicatie is geheel gebouwd met behulp van onze free open source phpPeanuts technologie, zodat wij haar zeer snel aan specifieke eisen en wensen kunnen aanpassen.

De applicatie is nog deels in gebruik bij Webtoko BV maar wordt vanwege de verouderde techniek niet meer aan derden aangeboden.