Klantgegevens, werkproces

Voor een arbodienst renoveerde MetaClass een applicatie voor het beheer van klantgegevens (CRM, HRM). Stap voor stap werden delen herbouwd. MetaClass' applicatieframework PhpPeanuts bleek flexibel genoeg om die delen op de oorspronkelijke database naadloos met de bestaande applicatie te integreren.

De applicatie werd recentelijk uitgebreid met een eenvoudige werkstroom module die de stappen van het werkproces rond de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) ondersteunt en de bij een zaak behorende administratieve handelingen registreert en deels automatiseert (zaakgericht werken).