phpPeanuts framework

MetaClass heeft sinds haar oprichting in 1993 gewerkt aan "State of the Art" technologie uitmondend in het phpPeanuts applicatieframework.

De winst in het gebruik van phpPeanuts zit hem in de eerste plaats in de klantgerichtheid van het ontwikkelproces: De herbruikbare componenten passes zich automatisch aan aan de specifieke applicatie. Daardoor kan MetaClass snel inspelen op veranderende inzichten en wensen van de klant.

En omdat u de applicatie al in een vroer stadium kunt uitproberen hoeft u niet te worden geconfronteerd met abstracte termen en weet u beter wat u krijgt. Maar het mes snijdt aan twee klanten: omdat wij minder hoeven te analyseren en overleggen kunnen we sneller aan de slag.

Om de basis voor PhpPeanuts te verbreden hebben wij het als free open source beschikbaar gemaakt. Dit houdt in dat iedereen het gratis kan downloaden.

Hoewel u de technische informatie op www.phpPeanuts.org (engelstalig) wellicht niet kunt volgen kunt u wel zien dat het om een substantieel stuk werk gaat. Klikt u door via 'download' naar 'archive' dan ziet u dat het geen eendagsvlieg is maar een stabiel product met een lange historie.

En MetaClass blijft innoveren! De laatste jaren is er gewerkt aan een uitbreiding van PhpFit, een test framework waarmee geautomatiseerde tests kunnen worden gemaakt die voor de gebruikers leesbaar zijn. En er is een uitbreiding voor het werken met historische data ontwikkeld.