Maatwerk software en onderhoud

De grote diversiteit toont ons kunnen

Lokatiegedreven webapp
 2015 Melding van zwerfvuil en problemen met wegen en straatmeubilair
Verzuimregistratiesysteem
2014 Registratie verzuimgegevens en arbodienstverlening
Bouwkundige beoordeling van gebouwen
2010-2012, ontwerp en softwareontwikkeling
Webservice voor verzuimmeldingen
2009-2012, uitbesteding, testen en onderhoud
Afsprakenplanning en inkoop
2008-2012, renovatie en uitbreiding
Klantgegevens, werkproces
2008-2012, renovatie en uitbreiding
Collectieregistratie voor drie musea
2006-2008, flexibele web-based applicatie voor registratie van voorwerpen en documenten en de uitleen daarvan
Projectadministratie voor maatschap en VOF
2003-2004 Combinatie van projectadministratie, urenregistratie en boekhouding
Netwerken GIS en -applicatie
2001-2003, 2004-2010, Onderhoud en ontwikkeling van modules, dataconversie